IT automation
Computers

IT4IT automation

Je kunt processen in je bedrijf automatiseren. Dat is het meest optimaal om te realiseren door een externe partij in te schakelen. Zij hebben namelijk ervaring met automatisering. Bijvoorbeeld Novictus. Zij maken gebruik van IT4IT automation en Operations Orchestration. Dit zijn tools die ingezet kunnen worden voor het automatiseren van bedrijfsprocessen. Door het automatiseren van bepaalde processen, kun je een hoop tijd in je werk besparen. Die tijd kan elders besteed worden om zo meer succes uit je bedrijf te kunnen halen. Niet ieder proces is te automatiseren. Daarom schakel je een externe partij in die bijvoorbeeld kunnen helpen met IT4IT of Operations Orchestration tools.

IT4IT automation

IT4IT automation is een tool die zich richt op de IT infrastructuur. Voor veel bedrijven die al langer draaien is IT iets dat niet vanaf het begin goed in systemen is gebouwd. Langzaamaan worden IT aspecten in het bedrijf opgenomen, maar er is geen eenduidige infrastructuur. IT4IT automation is dan een tool die kan helpen om de infrastructuur zodanig in te richten en te managen dat dit wel goed gaat. Daarbij worden processen vergemakkelijkt en geautomatiseerd. Dat is een voorbeeld van hoe een tool wordt ingezet in automatisering ten voordele van het bedrijf.

Operations Orchestration

Een andere tool die door Novictus vaak wordt ingezet in automatisering is Operations Orchestration. Dit heeft niet per definitie met IT te maken, hoewel het wel vaak op dit vlak wordt ingezet of IT betrokken wordt. Hoe de Operations Orchestration wordt ingezet, is geheel afhankelijk van je bedrijf en met name je bedrijfsprocessen. Soms is het slechts het startpunt voor de automatisering en bij andere bedrijven kan er veel meer aan deze tool opgehangen worden voor de automatisering aan de Operations Orchestration.